Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Elektronisk arkiv. Instruks for oppfyllelse av krav

Elektroniske arkiv er edb-system som tar i mot, produserer og lagrer saksdokument og andre arkivdokumenter elektronisk. Arkivforskriften godkjenner bruk av slike system når de tilfredsstiller bestemte krav. Dersom kommunen skal ta i bruk elektroniske arkiver, skal disse systemene følge bestemmelsene i arkivforskriften. Kommunen skal som et ledd i forberedelsene til en slik innføring konsultere Interkommunalt arkiv i Vest-Agder om de arkivfaglige standardene.

Laster...