Arkivplan.no

Arkivplan - Flekkefjord Kommune

Arkivplanens formål er kvalitetssikring av arkivfunksjonen i kommunen. Arkivplanen gir videre en framstilling av de overordnede retningslinjene som gjelder for arkivordningen i kommunen, reglement og instrukser for journalføring og arkivhåndtering, og en oversikt over arkivdeler og arkivserier i de kommunale arkivene. Bestemmelsene i arkivforskriften er lagt til grunn for denne arkivplanen.

Arkivplanen skal oppdateres jevnlig ved grunnleggende endringer for arkivet. Arkivplanen periodiseres i utgangspunktet hvert 4. år evt. ved store endringer i kommunene og/eller arkivet. Etter periodisering arkiveres den uaktuelle arkivplanen som PDF i kommunens sak/arkiv-system.

Gjeldende arkivplan ble vedtatt i bystyret 23.10.2014.

Underliggende etater og sektorer i kommunen kan vedta egne utfyllende arkivinstrukser, så lenge disse er i samsvar med arkivplanen. Slike arkivinstrukser skal tas med i arkivplanen.

Alle arkivmedarbeidere og saksbehandlere i kommunen er forpliktet til å holde seg orientert om arkivplanens innhold og følge de retningslinjer og rutiner som planen inneholder.