Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Skriveregler

 

 

Utskriftsvennlig versjon     

Formål 

Formålet med skrivereglene er å sørge for

  • Lettere gjenfinning både i nå og i fremtiden, samtidig som informasjonsdeling blir lettere
  • At offentlig journal er forståelig og gir et godt bilde av kommunens aktiviteter. Dette bidrar også til at Flekkefjord kommune fremstår profesjonelt, og bygger opp om et godt omdømme for kommunen
  • Muligheter til å hente ut gode rapporter og statistikker som gir et korrekt bilde av virkeligheten

 

Skriveregler 

1. Tittelen skal være på bokmål 

2. Tittelen skal inneholde sentrale ord og uttrykk som gir en god beskrivelse av sakens eller dokumentets innhold 

3. Tittelen skal ikke inneholde for eksempel «SV», «VS» «FWD» m.m. som følger med fra emnefelt i eposter

     

     

4. Tittelen skal ikke inneholde filekstensjon (for eksempel "*.pdf", "*.docx", "*.jpg", "*.doc") 

5. Hvis en sakskarakter endres skal også tittelen endres 

6. Alle begreper skal som hovedregel skrives helt ut. Forkortelser kan eventuelt komme i tillegg. Allment kjente forkortelser/akronym er tillatt. 

7. Fremmedspråklige tekster skal av hensyn til søkbarhet også oversettes til bokmål i tillegg til original tekst 

8. Fødselsdatoer skal skrives med åtte siffer med formatet DD.MM.ÅÅÅÅ. Det anbefales at andre datoer også skrives på denne måten. 

9. I saker eller dokumenter som er unntatt offentligheten kan deler av tittelen skjermes, men tittelen må likevel gi et godt bilde av sakens eller dokumentets innhold, og bør i så stor grad som mulig være lik den unntatte tittelen 

Ta kontakt med arkivet dersom din enhet ønsker å utarbeide enhetsspesifikke skriveregler.

Laster...