Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Katalog

Interkommunalt arkiv Vest-Agder - IKAVA er Flekkefjord kommunes depot for eldre og avlutta arkiv. Katalog for Flekkefjord kommune finns på Arkivportalen:

Bakke kommune:

http://arkivportalen.no/side/aktor/detaljer?aktorId=no-IKAV_arkiv_000000001238

Bakke og Gyland kommuner:

http://arkivportalen.no/side/aktor/detaljer?aktorId=no-IKAV_arkiv_000000001261

Flekkefjord by:

http://arkivportalen.no/side/aktor/detaljer?aktorId=no-IKAV_arkiv_000000000046

Gyland kommune:

http://arkivportalen.no/side/aktor/detaljer?aktorId=no-IKAV_arkiv_000000000038

Hidra kommune:

http://arkivportalen.no/side/aktor/detaljer?aktorId=no-IKAV_arkiv_000000033055

Nes kommune:

http://arkivportalen.no/side/aktor/detaljer?aktorId=no-IKAV_arkiv_000000006618

Nes og Hidra kommuner:

http://arkivportalen.no/side/aktor/detaljer?aktorId=no-IKAV_arkiv_000000033384

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privatarkiver fra Flekkefjord ved Statsarkivet i Kristiansand:

http://arkivportalen.no/side/sok/avansert?avansertSok=true&sokeVerdi=&sokeavgrensning=&depotinstitusjonId=SAK&fraAr=&tilAr=&_arkivNivaer=on&_arkivNivaer=on&_arkivNivaer=on&_arkivNivaer=on&_arkivMedium=on&_arkivMedium=on&_arkivMedium=on&_arkivMedium=on&_arkivMedium=on&_arkivMedium=on&_digitalisert=on&landKode=&kommuneNr=1004&fylkeNr=&samfunnsSektorId=P&naeringskategoriId=&forvaltningsomraadeId=&organisasjonskategoriId=&forvaltningPK=&aktortypePK=&_publiseringsdatoSortering=on&spraakPaaMaterialeIso639_2=&handling=sok&treffPerSide=100

Laster...