Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Saksavslutning

Papirarkiv

Når en sak er ferdigbehandlet, skal arkivmappen renses, og konsept, kladder, dubletter, arbeidsnotat o.l. skal fjernes fra mappen. Saksbehandler er ansvarlig for dette. Dersom arkivtjenesten mottar en mappe for arkivlegging som ikke er renset og arkivbegrenset, kan denne returneres til saksbehandleren.

Når saksmappen er renset og arkivbegrenset, sendes den til arkivtjenesten for arkivlegging.

Arkivtjenesten kontrollerer at alle saksdokumenter er på plass før saken blir arkivlagt.

Fullelektronisk arkiv WebSak

Saksbehandler gir post- og arkivtjenesten beskjed om at saken skal avsluttes. Saksbehandleren har ansvar for at alle restanser i saken er avskrevet før post- og arkiv kan avslutte saken. Arkivtjenesten registrerer i sak-/arkivsystemet at saken er avsluttet og registrerer eventuelt kassasjonsår for saken . Med unntak av avskrivningsfunksjonen, skal kun arkivpersonalet ha tilgang til disse funksjonene i systemet.

Laster...